Attest van Belgische nationaliteit

Een attest van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voor wie

Het attest van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie. Het bewijs vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
  • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld
  • in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van Belgische nationaliteit aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Hoe aanvragen

Je kan het attest van nationaliteit opvragen via het e-loket of bij de dienst burgerzaken.


 

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten