Belasting op omgevingsvergunningen

De gemeente heft een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet betreffende de Omgevingsvergunningen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.

Kostprijs

De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype verhoogd met een bedrag per procedurestap. De bedragen per dossiertype worden cumulatief aangerekend.

 1. Belasting per dossiertype
  1. melding van een ingedeelde inrichting of activiteit: 50,00 euro
  2. melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: 50,00 euro
  3. aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen:
   1. gewone procedure: 100,00 euro
   2. vereenvoudigde procedure: 60,00 euro
  4. aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit:
   1. gewone procedure:150,00 euro
   2. vereenvoudigde procedure: 100,00 euro
  5. aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 150,00 euro
  6. vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet): 75,00 euro
  7. bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83,§1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet): 25,00 euro
  8. verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden:100,00 euro
  9. verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning: 200,00 euro
  10. afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet): 200,00 euro
  11. melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit:
   1. volledige overdracht: 50,00 euro
   2. gedeeltelijke overdracht: 50,00 euro
  12. aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO): 150,00 euro
  13. aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO): 500,00 euro
 2. Belasting per procedurestap
  1. voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 omgevingsvergunningsbesluit): 75,00 euro
  2. voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 en 61 omgevingsvergunningbesluit): 300,00 euro per bericht
  3. voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art. 23 en 62 omgevingsvergunningsbesluit): 7,50 euro per brief
  4. voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 omgevingsvergunningsbesluit): 750,00 euro

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Bouwdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20 (elke werkdag behalve woensdag, van 9u tot 12u)
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten