Binnenlandse adoptie

Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft.

Dit kan het kind van jouw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Wie een minderjarig kind wil adopteren moet:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat je wil adopteren.

Gaat het om een kind van jouw echtgenoot, echtgenote of samenwonende, dan moet je:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder dan het kind dat je wil adopteren.

Je kan adopteren als je:

 • gehuwd bent
 • wettelijk samenwonend bent
 • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar)
 • alleenstaande bent

Je kan ook pas adopteren nadat je:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde
 • geschikt verklaard werd door de familierechter

Hoe aanvragen

De procedure om een gekend kind te adopteren, bestaat uit een aantal stappen. 

 • De eerste stap is de aanmelding en registratie. Je vindt het aanmeldingsformulier op de website van Kind en Gezin.
 • Steunpunt Adoptie nodigt je uit voor de voorbereiding. Je volgt het voorbereidingsprogramma.
 • Als je een gekend kind wil adopteren via een volle adoptie, dan zal de adoptiedienst de afstandsouder(s) uitnodigen voor een informatiegesprek. Dit gesprek is niet verplicht, maar heeft als doel de afstandsouders te informeren over de gevolgen van adoptie en hen te begeleiden bij het nemen van een geïnformeerde beslissing.
 • Samen met het attest van voorbereiding dat je krijgt van Steunpunt Adoptie dien je een verzoekschrift in bij de familierechter.
 • Er kan een maatschappelijk onderzoek gestart worden. Dit maatschappelijk onderzoek is niet verplicht als er al een sociaal-affectieve band bestaat met het kind. De familierechter oordeelt hierover en beslist of het onderzoek nodig is of niet.
 • De familierechter spreekt het adoptievonnis uit.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
 • Adoptie