Cameratoezicht

Met cameratoezicht kan snel en accuraat ingespeeld worden op overlast en eventuele incidenten.

In totaal zijn 21 vaste camera's geplaatst op gemeentelijk eigendom:
- Nieuwe begraafplaats Baal: 6 camera's
- Oude begraafplaats Baal: 2 camera's
- Rozendal Baal (speeltuin/parking luifel): 4 camera's
- Begraafplaats Tremelo: 6 camera's
- Parking Vinneweg Tremelo (glasbollen/bushokje/fietsrek): 2 camera's
- Parkheide Tremelo: 1 camera
- Gemeentelijke loods: 1 camera

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Technische Uitvoeringsdienst

adres
Geetsvondelstraat 73120 Tremelo
tel.
016 52 54 90
fax
016 53 45 97
e-mail
  • Cameratoezicht