Diervriendelijke Gemeente

De gemeente Tremelo tekende de beginselverklaring 'diervriendelijke gemeente'.

De ondertekening van deze verklaring betekent dat onze gemeente zoveel mogelijk rekening houdt met dierenwelzijn in haar reguliere beleid en zich engageert om eventuele problemen op een diervriendelijke manier op te lossen.

Onze gemeente streeft ernaar om:

 1. Een schepen voor Dierenwelzijn aan te stellen.
 2. Nauw samen te werken met de contactpersoon die door de politiezone werd aangesteld om het Dierenwelzijn te behartigen.
 3. De zwerfkattensterilisatiecampagne te blijven promoten, en een jaarlijkse informatiecampagne te organiseren die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten steriliseren.
 4. Alleen erkende circussen zonder wilde dieren op haar grondgebied toe te laten.
 5. De overlast van hondenpoep op straat in te dijken door het aanleggen van uitlaatplaatsen
  voor honden, of door het plaatsen van hondenpoepbakjes. Bij overtreding zal het GAS reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) worden toegepast.
 6. Erop toe te zien dat het verbod om gezelschapsdieren op markten te verkopen gerespecteerd wordt.
 7. Zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel van Vlaams-Brabant.
 8. Toe te zien op een strikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen.
 9. Huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats.
 10. Ingeval van overpopulatie van duiven, duiventillen te plaatsen met het oog op ei-manipulatie.
 11. In de gemeentelijke infokrant regelmatig artikels te publiceren met tips over het dierenwelzijn, en de bevolking regelmatig te vragen gevallen van dierverwaarlozing en/ of -mishandeling te melden aan de bevoegde instanties.

Meer info

 • De gemeente heeft een overeenkomst met een dierenasiel voor opvang van verwaarloosde dieren. Neem contact op met de milieudienst voor meer informatie.
 • Meer informatie vind je ook op de website van huisdierinfo.
 • Richtlijnen voor het houden van paarden in de wei vind je in bijlage.
 • Heb je weet van een geval van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling? Dan kan je een klacht indienen bij Dierenwelzijn Vlaanderen via hun klachtenformulier.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
 • diervriendellijke gemeente