Fietsstraten

Tijdens het voorjaar van 2023 wordt een fietsstratennetwerk ingericht in onze gemeente. In deze fietsstraten worden de fietsers de prioritaire weggebruikers. Je herkent dan de fietsstraten aan het typische verkeersbord, de wegmarkering met de tekening op de rijbaan, samen met de fietssymbolen langs het tracé.

Veelgestelde vragen

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Bestuurders van andere rijwielen of speedpedelecs worden hier gelijkgesteld met fietsers. De maximumsnelheid voor alle weggebruikers is 30 km/uur.

Gemotoriseerde voertuigen zijn toegelaten, maar moeten achter de fietsers blijven. Fietsers mogen wel andere fietsers inhalen, zolang ze zich maar aan de snelheidslimiet houden.

Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken in een eenrichtingsstraat en de hele breedte van hun rijvak in een straat met dubbele richting.

Wat is het verschil tussen een fietsstraat en een fietszone?

Sinds 1 april 2023 werd de definitie voor de borden die fietsstraten aangeven aangepast door de Vlaamse Regering. De borden geven voortaan een fietszone aan. Een fietszone bevat meerdere fietsstraten en begint vanaf het beginbord (F111) tot het eindebord (F113). Het bord wordt niet aan elk kruispunt herhaald.

Op het blauwe F111-bord staat een wit fietser met daarachter een rode auto. Bovenaan staat het woord Fietszone. Een fietszone maakt het gemakkelijk om een groep van straten samen tot fietsstraat te maken, zoals in de dorpskernen van Tremelo en Baal.

Wanneer je bij ons door een fietszone rijdt, kan je de fietsstraten ook herkennen aan het geschilderde logo’s op de weg, en de fietssymbolen en pijlen. Op ons grondgebied zijn het overgrote merendeel van de fietsstraten in voorrang aangelegd.

Moeten de hulpdiensten in een fietsstraat ook achter de fietsers blijven?

Prioritaire voertuigen, zoals politie-, brandweer- of ziekenwagens, die een dringende opdracht uitvoeren en over een uitrusting van zwaailichten en sirene beschikken die aanstaat, mogen sneller rijden dan 30 km/uur en een fietser voorbijsteken. Weliswaar zonder de fietser in gevaar te brengen.

Mogen fietsers trage of stilstaande voertuigen wél inhalen?

Ja, dat mag. Fietsers mogen auto’s zowel links als rechts voorbijrijden, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Wat wijzigt niet in een fietsstraat?

De verkeersregels blijven gelden. Zo mag je bijvoorbeeld niet op het voetpad fietsen. Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

Hoe zit het met de voorrang in een fietsstraat?

In Tremelo zijn het overgrote merendeel van de fietsstraten aangelegd in voorrang. Dat wil zeggen dat zowel fietsers als gemotoriseerde voertuigen die zich op de fietsstraat voortbewegen voorrang hebben op de zijstraten. Blijf tijdens het rijden aandachtig voor de borden en wegmarkeringen en wees hoffelijk waar nodig.

Welke straten worden geheel of gedeeltelijk ingericht als fietsstraten?

 • Astridstraat
 • Bakelstraat
 • Basdongenstraat
 • Berkenboslaan
 • Berkendreef
 • Betekomsestraat (deel)
 • Beulkensstraat
 • Boerenkrijglaan
 • Boterstraat (deel)
 • Camille Huysmansstraat (deel)
 • Eikenboslaan
 • Grote Bollostraat (deel)
 • Guldensporenlaan
 • Hilstraat (deel)
 • Kapellestraat (deel)
 • Kapellestraatje
 • Kerkstraat
 • Kleine Bollostraat
 • Kleine Schaluinstraat (deel)
 • Kruisboslaan
 • Lange Rechtestraat (deel)
 • Louis Van Holestraat
 • Louisastraat (deel)
 • Moorsemsestraat (deel)
 • Parkheidestraat (deel)
 • Pastoor Van Winkelstraat
 • Pastoriestraat
 • Pater Damiaanstraat (deel)
 • Processieweg
 • Schaluinstraat (deel)
 • Schrieksebaan (deel)
 • Turfhoeveweg
 • Vinneweg

Wat betekent de rode middenstrookmarkering in sommige fietsstraten?

In drie straten (Astridstraat, Basdongenstraat en de Camille Huysmansstraat) met tweerichtingsverkeer worden de twee rijrichtingen visueel gescheiden met een rode middenstrookmarkering om de leesbaarheid te verhogen voor alle weggebruikers. Dit wordt als vormgeving aangeraden in het Vademecum fietsvoorzieningen om twee redenen:

 1. fietsers zijn meer geneigd om de volledige breedte van hun rijvak te benutten (wat de bedoeling is in een fietsstraat);
 2. het inhaalverbod voor auto’s voelt voor de bestuurders logischer aan (inhalen van fietsers is verboden in een fietsstraat).

De rode middenstrookmarkering is louter suggestief en heeft niet dezelfde (juridische) betekenis als een witte asmarkering (volle lijn of onderbroken lijn). Je mag er met een auto overrijden, zolang je maar geen fietsers inhaalt.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail
 • Snelheidsregimes Tremelo