Kiesvoorwaarden voor niet-Belgen

Als buitenlander in België kan je onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan volgende verkiezingen:

 • de gemeenteraadsverkiezingen,
 • de Europese verkiezingen, als je de nationaliteit hebt van één van de landen van de Europese Unie:
  • o ofwel stem je in je land van herkomst,
  • o ofwel schrijf je je in op de kiezerlijst van je gemeente (je mag dan enkel stemmen op de Belgische lijsten).

EU-burgers zijn onderdanen van de volgende 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Portugal, Griekenland, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Bulgarije, Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Slovenië, Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta en Kroatië.

Voorwaarden

Wil je als buitenlander deelnemen aan bepaalde verkiezingen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (voor de Europese verkiezingen minstens 16 jaar op 9 juni 2024),
 • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 • je moet ingeschreven zijn:
  • in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (jouw hoofdverblijfplaats),
  • en op de kiezerslijst.

Inwoners van buiten de EU moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.

Hoe aanvragen

Europese verkiezingen:

Je dient een aanvraag uiterlijk op 31 maart 2024 in. Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 26 mei 2019 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 maart 2024.

Gemeenteraadsverkiezingen:

Je dient een aanvraag uiterlijk op 31 juli 2024 in. Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 14 oktober 2018 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 juli 2024.

 • Online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.bemet eID (vanaf 16 jaar), itsme (vanaf 18 jaar) of elektronische kaart van land van herkomst erkend door eIDAS Verordening;
 • Aanvraagformulier invullen en afgeven in het gemeentehuis.

Meer info

Meer info en alle modelformulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of op www.vlaanderenkiest.be en www.verkiezingen.fgov.be

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail