Kiesvoorwaarden voor niet-Belgen

Als je ooit al geregistreerd bent als kiezer hoef je dit niet opnieuw te doen, dit blijft geldig tot je expliciet een schrapping aanvraagt van de kiezerslijst. Opgelet: eens geregistreerd als kiezer ben je onderworpen aan de kiesplicht en moet je dus gaan stemmen.

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 juli 2018, aanvragen die later binnenkomen worden niet meer aanvaard.

Voorwaarden

  • minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente op 31 juli 2018
  • alle burgerlijke en politieke rechten genieten

Extra voorwaarden voor niet-EU burgers:

  • verklaring afleggen van verbintenis om de grondwet, wetten van het Belgische volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven
  • op het moment van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf

Meer info

Meer info en alle modelformulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of op www.vlaanderenkiest.be.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail