Machtigingen en Protocollen

28/03/2024

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Agentschap Wonen in Vlaanderen en gemeente en OCMW Tremelo in het kader van de Vlaamse Huisvestigingstool.

Zie bijlagen

20/02/2024

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en gemeente Tremelo in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform.

Zie bijlagen

25/01/2023

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Wonen-Vlaanderen en OCMW Tremelo in het kader van de datamigratie naar het centraal inschrijvingsregister.

Zie bijlagen

23/12/2021

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Ecowerf en gemeente Tremelo in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen en de intercommunale EcoWerf met het oog op het beheren van afval.

Zie bijlagen

26/01/2021

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar Tremelo in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (quarantainehandhaving)

Zie bijlagen

19/01/2021

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar gemeente en OCMW Tremelo in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het ook op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie

Zie bijlagen

11/6/2020

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar gemeente Tremelo in het kader van “doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen”

Zie bijlagen

15/5/2020

Beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten. (houdende wijzigingen t.o.v. de algemene machtiging SCFO 04/2017 van 9 maart 2017)

Link naar beraadslaging 20/009
Link naar lijst van begunstigden

De gemeente Tremelo sloot zich aan op 19/08/2017

13/02/2013

Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)

Link naar beraadslaging 13/2013
Link naar lijst van begunstigden

De gemeente Tremelo sloot zich aan op 16/11/2017

   

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact