Melding zonder medewerking van architect (algemeen)

MELDING ANALOOG ZONDER ARCHITECT
Hieronder vind je de checklist met de documenten die je opneemt in je aanvraagdossier. Deze checklist is gebaseerd op het normenboek OMV analoge meldingen zonder architect.

Papierformaat: A4 of A3; enkelzijdige bedrukking, niet vouwen of nieten. Gelieve alles in tweevoud in te dienen.a
- Aanvraagformulier
- Inplantingsplan/situeringsplan
- Tekeningen: Grondplan van bestaande toestand, grondplan van de nieuwe toestand, snede van de bestaande toestand, snede van de nieuwe toestand, geveltekening van de bestaande toestand, geveltekening van de nieuwe toestand
- Minstens 3 kleurenfoto’s
- Indien nodig:terreinprofiel, constructieve tekeningen, tekeningen specifiek voor de brandweer, beschrijvende nota, legende, aanstiplijst hemelwater

Wij raden je aan om je melding digitaal in te dienen. Je hoeft dan geen afzonderlijke bijlages toe te voegen en niets meer in meerdere exemplaren af te drukken. Bovendien kan je op het omgevingsloket 24/24 de stand van je dossier raadplegen.  De gemeente rekent dan ook geen extra kosten aan voor de digitalisering van je dossier.


DIGITALE WERKWIJZE
Je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Je maakt alle noodzakelijke plannen en documenten op volgens het normenboek OMV digitale meldingen zonder architect.

Het normenboek legt vast op welke manier de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten ze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hierover zijn ook terug te vinden in het normenboek.

De laatste pagina van het normenboek geeft een overzicht welke dossierstukken verplicht zijn.

ANALOGE WERKWIJZE
Volg de checklist
Vul het formulier ‘Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’ in. Meestal moet je maar een beperkt aantal vragen van het formulier beantwoorden. De vragen die je niet moet beantwoorden, moet je ook niet afdrukken. Meer info vindt je de toelichting bij het invullen van het aanvraagformulier. 

Het normenboek legt vast op welke manier de bundel met tekeningen, foto’s en documenten ingediend worden.
Basisvoorwaarden:
Papierformaat: A3 of A4, Enkelzijdige bedrukking, Niet vouwen of nieten

Dien per gebouw twee exemplaren van de tekeningen, het aanvraagformulier en de mogelijk verplichte en optionele stukken in.

Neem op elk blad met een tekening een tabel op, zoals vermeld in het normenboek op pagina 4, en ondertekend door de aanvrager.

 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact