Mooimakers Coachingtraject

Iedereen houdt van een propere gemeente. Want een propere gemeente is een mooie gemeente. Een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid staat ook in Tremelo hoog op de agenda. Over een periode van drie jaar (2020-2022) loopt er een intensief traject onder begeleiding van een coach van Mooimakers met als doel een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. 

In dit coachingtraject nemen we enkele structurele maatregelen die zwerfvuil en sluikstorten beter beheersbaar maken. Daarnaast is er ook ruimte voor lokale actiepunten. Eén daarvan is het inventariseren en monitoren van de bestaande straatvuilbakjes met als bedoeling het beheer ervan zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. We ontmoedigen misbruik zoals het achterlaten van huisvuil in straatvuilnisbakjes, verwijderen straatvuilnisbakjes waar deze niet thuishoren en verhogen de capaciteit waar nodig. De hotspots met veel zwerfvuil en/of sluikstort worden gelokaliseerd en oplossingen worden onderzocht. Door het coachingtraject wordt er ook beter samengewerkt tussen verschillende gemeentediensten.

De vrijwilligerswerking bestaat al langer en kan een waar succes genoemd worden. De vrijwilligers ruimen zelf afval op en verwittigen de milieudienst als ze ergens een sluikstort aantreffen. De groep groeit nog steeds! Hun ervaringen worden mee opgenomen in het coachingtraject.

Uiteraard wordt ook de lokale politie hierbij betrokken. Tijdens de week van de handhaving van 5 tot 11 oktober 2020 wordt extra aandacht besteed aan zwerfvuil en sluikstorten. Overtreders worden niet noodzakelijk direct beboet maar op gepaste wijze aangesproken om hen te wijzen op hun gedrag en hen ermee te confronteren.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat uiteraard nuttiger kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, rondslingerend afval verdwijnt namelijk niet uit zichzelf. Het eindigt als plastic soep in de oceanen of het breekt in steeds kleinere deeltjes uit elkaar om zo, als microplastics in ons drinkwater en voeding terecht te komen. Afvalstoffen als verf, olie en andere chemische producten komen we tegen in onze grachten en bermen. Bovendien is veel van het zwerfvuil feitelijk te recycleren. Dubbel zonde dus. Tenslotte storen burgers zich ook heel erg aan zwerfvuil. De gemeente krijgt hier veel klachten over en een deelname aan het coachingtraject is dan ook logisch.

De bedoeling is te (blijven) monitoren, evalueren en opvolgen, met als doel een schoner en proper Tremelo.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Mooimakers