Samen de winter door: nieuwe coronamaatregelen vanaf 20 november

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Daarom heeft het Overlegcomité een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen genomen.

Onderstaande maatregelen zullen ingaan op 20 november en gelden tot 28 januari 2022.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk om de basisregels te respecteren: respecteren veilige afstand, beperken sociale contacten en activiteiten bij voorkeur buiten laten doorgaan.

Brede mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken of tijdens een activiteit, bv. sporten.

Covid Safe Ticket+

Op plaatsen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, wordt ook het mondmasker verplicht:

  • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
  • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
  • concertzalen, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, cinema’s, musea en pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit goed op te volgen, komen er in scholen en bedrijven versneld en veralgemeend CO2-meters.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.


Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Dankjewel om ze te volgen. Samen komen we veilig de winter door!

Dit artikel werd gepubliceerd op 18 november 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Coronamaatregelen

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: