Onroerenderfgoedgemeente

Tremelo erkend als onroerenderfgoedgemeente


Onroerenderfgoedgemeente: een enorm lang woord, maar ook de lijst van onroerenderfgoedgemeenten in Vlaanderen is lang.  Naast 23 andere gemeenten heeft ook Tremelo expliciet te kennen gegeven dat behoud en beheer van het onroerend erfgoed belangrijk is.
 
Als je de titel 'onroerenderfgoedgemeente' wil verwerven moet je Vlaamse beleidsprioriteiten verankeren in je lokale actieplannen en acties. De erkenning is dan ook gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus. Wat zijn nu die Vlaamse prioriteiten? We sommen ze hier niet allemaal op, maar in de eerste plaats moet je een gedegen beleidsvisie hebben over het behoud van het onroerend erfgoed op je grondgebied, en die bijvoorbeeld ook toepassen op de eigen gebouwen van de gemeente. En er wordt verwacht dat je bij het ontwikkelen van die visie ‘de bevolking’ – vrijwilligers, experts, adviesraden – betrekt. We leven tenslotte in participatieve tijden.Let wel: een subsidie is hier niet aan verbonden, maar je krijgt dus als gemeente wel meer taken en bevoegdheden, zoals het geven van toelatingen om in beschermd erfgoed handelingen uit te voeren. Dat is uiteraard niet onbelangrijk. In Tremelo werd het onroerenderfgoedbeleid opgenomen in het meerjarenplan. Dankzij de samenwerking met WinAr, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, kan onze gemeente gebruik maken van een expertisecentrum dat zich al meer dan tien jaar inzet voor het erfgoed op lokaal niveau.

Intergemeentelijke erfgoeddienst WinAr

WinAr werd in 2008 opgericht als intergemeentelijke archeologische dienst. In 2015 werd ze omgevormd tot de IOED WinAr. De gemeenten Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar sloten aan bij de IOED. In 2020 sloten ook de gemeenten Tremelo en Keerbergen aan bij het samenwerkingsverband.

Een IOED is een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst: deze term komt uit het onroerenderfgoeddecreet van 2013. Een IOED ontwikkelt een integrale visie op zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium in een regio.

De zes gemeenten zijn ook erkend als onroerenderfgoedgemeente. WinAr is het aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van waardevol erfgoed, geïnventariseerd erfgoed, beschermde dorpsgezichten, monumenten en cultuurhistorische landschappen en iedereen die geïnteresseerd is in onroerend erfgoed. WinAr biedt ondersteuning en trajectbegeleiding aan bij alle soorten onroerenderfgoeddossiers.

De dagdagelijkse werking ligt in handen van de erfgoedconsulenten. WinAr wordt als projectvereniging bestuurd door een raad. De zes burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn stemgerechtigde leden.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Erfgoedloket

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
0473 96 48 80
e-mail
Morgen gesloten
  • Vlaanderen is erfgoed