Belasting op tweede verblijven

Heb je een eigendom in Tremelo maar ben je er niet gedomicilieerd, dan bezit je waarschijnlijk een tweede verblijf en dien je dit aan te geven aan de gemeente. Hierop is een jaarlijkse belasting verschuldigd.

Valt niet onder de noemer van tweede verblijf:

  • de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze ten minste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
  • de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop van het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend
  • de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of kampeerverblijfpark.

 

Voor wie

Iedereen die een tweede verblijf heeft.

Onder tweede verblijf wordt verstaan: elke woongelegenheid waarvan diegene die er kan verblijven niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Kostprijs

De belasting op tweede verblijven bedraagt 500 euro per tweede verblijf. 

Wie eigenaar is op 1 januari van het aanslagjaar dient deze belasting te betalen en blijft deze som ook volledig verschuldigd, ook indien in de loop van aanslagjaar het tweede verblijf verkocht wordt of de eigenaar er zich domicilieert. 

Meer info

E-Loket

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Financiële dienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 32
fax
016 53 49 03
e-mail