Zittingsverslagen

Het Decreet over het Lokaal Bestuur maakt een duidelijk onderscheid tussen de notulen en het zittingsverslag van de zittingen van de gemeente- en OCMW-raden. 

De notulen van de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde: 

  • alle besproken onderwerpen;
  • alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen; 
  • het lot van de punten waarover de gemeenteraad of de OCMW-raad geen beslissing nam; 
  • de stem van elk lid, behalve bij unanieme beslissingen en bij een geheime stemming. 

De zittingsverslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad of OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde: 

  • alle besproken onderwerpen; 
  • de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad bepaalt dat het zittingsverslag wordt vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad.

Beluister de zittingsverslagen

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Secretariaat

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 21
fax
016 52 54 09
e-mail