Fuiven

Af en toe eens goed fuiven moet kunnen. Om het voor iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, keurde de gemeenteraad op 30 april 2015 het fuifreglement goed.

 

Voor wie

Enkel verenigingen binnen de politiezone BRT kunnen een aanvraag indienen voor een organisatie van een tent- of openluchtfuif.

Voorwaarden

Er kan enkel een fuif georganiseerd worden na toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Het fuifreglement moet door alle organisatoren van fuiven gerespecteerd worden en dit zal gecontroleerd worden door het gemeentebestuur en de politiezone BRT.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor het inrichten van een fuif moet uiterlijk 3 maanden vooraf aan de activiteit worden ingediend bij de dienst vrije tijd van de gemeente.

 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Vrije tijd

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 40
fax
016 53 56 85
e-mail