naar top
Gemeente Tremelo

Meerjarenplan 2020-2025

Voor de opmaak van de meerjarenplanning werd een kerntakendebat gevoerd en een omgevingsanalyse opgemaakt. Tijdens een participatietraject werden inwoners bevraagd over de verschillende beleidsthema's.

Uiteraard is er heel wat gelijkblijvend beleid, zeg maar het gewone reilen en zeilen van een gemeentelijke administratie en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast wordt er gefocust op een aantal strategische doelstellingen.

Publicatiedatum: 17/12/2019

Deel deze pagina

  • Gemeentehuis (Medium)