11. Ketelberg

Het gebied Ketelberg-Hollandsvin is volgens de Traditionele Landschappenkaart gekarteerd als gelegen in de Zuiderkempen, in het Land van Keerbergen.

Het ‘Hollandsvin’, bevindt zich in een gebied die oorspronkelijk ‘’t Holland’ heette. Dit gebied strekte zich uit tot in Baal. De eerste vermelding van ’t Holland in Baal dateert uit 1687, afkomstig uit de schepengriffie van Aarschot:

‘7 feb. 1687: Gestaen in. tegenwoordicheyt van schepenen der stadt en. lande van Aerschot naergenoempt Jan Coens als weduer en momboir van sijne minderiarighe kinderen, behouden van wijlen Catlijn Gebuers, sijne huysvre was, den welcken uyt crachte van wettige authorisae, bij hem geobtineert voor meyer en. schepen. van Werchter den 10 10ber. 1686, onderth. E. Van Hamme, alhier gesien, heeft opgedraegen met wettighe Xtijdenisse. bij titule van Xcoop. een boender lants der maete onbegrepen, onder Bael, resort deser stadt gelegen, genoempt het Terwelandt, regenoten Gilis De Cock oost, d' erfghen. Anthoen Van Langendonck suyt, Carel Geens west, item seker parcheel heyde, tegens t' vs. boender lants gelegen, regenoten Anthoen Van Dijck oost, de straet noort en. t' Hollant west, chijnsen. t' vs. boender lants onder sijne excie. den hre. hertoghe van Aerschot.’

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Toerisme

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 44
fax
016 53 56 85
e-mail