9. Sint-Annakapel

De Sint-Annakapel is samen met de kapel aan het kerkhof een van de oudste kapelletjes van Baal. Ze staan beiden afgebeeld op de kaart van het Hertogdom Aarschot opgemaakt door landmeter Joris in 1775.

De catalogus van de tentoonstelling 'Oude kerkelijke kunst in land van Aarschot' in september 1968 te Aarschot geeft volgende beschrijving van het beeld: Beeldhouwerk; lindenhout; 73 cm; moderne beschildering; kenmerk: lelie op de rugkant van het beeld.

De beeldvoorstelling van de H. Anna was omstreeks 1500 en in het begin van de XVIde eeuw in de meeste kerken en kapellen van Brabant aanwezig. De verering van de patrones der christelijke moeders genoot in die periode een zeer grote bijval in de volksdevotie.

Het Sint-Annabeeld van Baal behoort tot het zogenaamde verticale type. De moeder Anna, het hoofd met een weduwensluier bedekt, staat rechtop met de H. Maagd op de rechterarm, die op haar beurt het kindje Jezus draagt. Aan deze opvatting ontleent de voorstelling haar naam van St.-Anna-ten-Drieën. De linkerarm van het beeld, evenals de rugzijde zijn beschadigd.' De lelie op de rugzijde werd door sommige auteurs geĆÆnterpreteerd als de lelie van het wapenschild van Aarschot.

Meer waarschijnlijk is deze lelie het meesterteken van een Mechelse beeldhouwer, waarvan de echte naam niet bekend is, maar in Mechelen 'De meester met de Franse lelie' genoemd wordt, Het beeld is dus van Mechelse herkomst. In het Mechels museum het Schepenhuis aan de Grote Markt zijn gelijkaardige beelden van dezelfde beeldhouwer te bewonderen.

Boven de ingangsdeur van de kapel stond vroeger volgende tekst:

'Hier verzet men geenen voet,

Eer men moeder Sinte Anna groet,

Bid voor ons, H. Moeder Anna'

De Sint-Annakapel werd vroeger onderhouden door Sus Moustache (Iwens). Met de processie (zondag na 26 juli) legde hij een zandtapijt aan. Hiervoor had hij tien kruiwagens gele zavel nodig, Zestien mensen hielpen bij het aanbrengen van de tekeningen met wit zand.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Toerisme

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 44
fax
016 53 56 85
e-mail