De procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden en komen zo op de Vlaamse inventaris voor ongeschikt – en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

De technisch adviseur van de gemeente voert (voor-)onderzoeken in een woning uit en werkt nauw samen met Wonen Vlaams-Brabant en de Vlaamse Wooninspectie. De technisch adviseur probeert in samenwerking met alle belanghebbenden tot een minnelijke oplossing te komen en zal de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring opstarten als blijkt dat dit nodig is.

Als eigenaar van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning is het de bedoeling dat u de woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na één jaar nog steeds op de inventaris staat, zal u als eigenaar een heffing moeten betalen. Meer informatie over de heffing en de mogelijkheden om een vrijstelling of een opschorting aan te vragen, kan u vinden in deze brochure.

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg en heeft de burgemeester de mogelijkheid om in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen te nemen die hij/zij noodzakelijk acht, in verhouding tot de risico’s. Bijvoorbeeld een onbewoonbaarverklaring, een bevel tot snelherstel, een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten etc.

Voor wie

Alle belanghebbenden (buren, familie, zorgverleners, politie, brandweer,…) kunnen een conformiteitsonderzoek aanvragen. De gemeente mag ook zelf het initiatief nemen alsook andere overheden (gewest, OCMW, ...) en sociale (woon)organisaties. Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning moet de gemeente beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. De huurder is volgens de huurwetgeving wel verplicht om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk (aangetekend) op de hoogte te brengen van de problemen. 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Woonloket

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
0496 25 85 28
e-mail
13.30 - 16.00 uur (Op afspraak)
Morgen open van 09.00 - 12.00 uur (Op afspraak)