naar top
Gemeente Tremelo

Uittreksel uit strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' (Bewijs van goed gedrag en zeden).

Er zijn twee modellen:

Model 1 (art. 592) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefingsvoorwaarden in een wet of verordering bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen en goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem je identiteitskaart mee.
Ook kan je het uittreksel aanvragen via het e-loket.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner:
    • mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger
    • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
    • enkel als je bloedverwant bent van de overledene
  • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Kostprijs

Het uittreksel is gratis.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerlijke stand

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 15 (voor afspraak)
fax
016 53 72 67
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten