Uittreksel uit strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' (Bewijs van goed gedrag en zeden).

Er zijn drie modellen:

 • Model 1 (art. 592) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 • Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 • Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefingsvoorwaarden in een wet of verordering bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen en goederen, fiscale beroepen).

Sinds 22 juni 2021 bevatten de uittreksels een elektronische handtekening. De elektronische handtekening vervangt de handtekening van de ambtenaar of de burgemeester op het uittreksel uit het strafregister. Ook de stempel van het gemeentebestuur is niet meer nodig.

Let op: wanneer je het uittreksel afdrukt of wanneer het gewijzigd wordt, is het geen elektronisch uittreksel meer en heeft de elektronische handtekening geen juridische waarde meer. Via de QR-code op het document kan de authenticiteit van het uittreksel nog altijd gecontroleerd worden.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 

Vanwege de elektronische handtekening kan je je uittreksel nu volledig digitaal aanvragen. Je vraagt het uittreksel aan via het e-loket, ontvangt je digitale uittreksel en je kan het dan ook digitaal verzenden naar de instantie waarvoor het bestemd is. 

Heb je toch een ‘papieren’ exemplaar nodig? Maak dan een afspraak bij onze dienst burgerzaken en we helpen je graag verder.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als je bloedverwant bent van de overledene
 • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Kostprijs

Het uittreksel is gratis.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail