Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent dakloos
  • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Hoe aanvragen

Uit sociaal onderzoek zal blijken of je aan de voorwaarden voldoet. De Raad van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen.

Als je aanvraag goedgekeurd is, wend je je met de nodige documenten tot je gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. Je meldt je minstens een keer per kwartaal op het OCMW.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail