Meldpunt problematische situaties op vlak van wonen

Het recht op degelijke huisvesting is vastgelegd in de Belgische grondwet. In werkelijkheid verloopt de zoektocht naar een geschikte huurwoning, niet altijd even makkelijk. Daarbij vormt discriminatie soms het probleem.

Discriminatie op de huurmarkt: wat is dat?

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar deze keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische afstamming.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.

Ik word gediscrimineerd. Wat nu?

Ben je het slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt? Zorg dan dat je voldoende bewijzen verzamelt, zoals duidelijke e-mails en/of getuigenissen. Het is aan de verhuurder om deze bewijzen te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

Het woonloket staat klaar om extra ondersteuning te bieden. Wanneer je een melding van discriminatie doet bij het woonloket, zorgt het woonloket ervoor dat je klacht ingediend wordt bij UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Je kan bij het woonloket ook terecht voor meldingen inzake woningkwaliteit, leegstand of verwaarlozing, problemen met energieleveranciers, problemen inzake huren of verhuren en meldingen van andere problemen op vlak van wonen.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Woonenergieloket

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
0496 25 85 28
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten