Klusjesdienst

Een raam dat niet meer sluit, een deur die klemt, een kraan die lekt, een haag snoeien, het gras afrijden,... Voor deze probleempjes kan je beroep doen op de "beperkte" klusjesdienst van het OCMW.

Voorwaarden

De klusjesdienst is er voor inwoners van Tremelo die voor dergelijke klussen zelf niet kunnen instaan omwille van één van de volgende redenen:

 • Leeftijd: ouder dan 65 jaar
 • Invaliditeit
  • Attest 66 % RIZIV
  • Toelage zorgverzekering
  • Tegemoetkoming gehandicapten (FOD Sociale Zekerheid)
 • Medische ongeschiktheid
  • Tijdelijk (maximaal zes maanden, eenmaal verlengbaar met zes maanden)
  • Op grond van medisch attest
 • Financiële moeilijkheden

  • Uitzonderlijk, na sociaal onderzoek en op advies van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Kostprijs

De cliënt betaalt een uurprijs die afhankelijk is van het gezinsinkomen en de gezinslast.
De bijdrage zal 26 euro nooit overschrijden.
Voor sommige categorieën wordt een afwijking voorzien.
Personen die recht hebben op een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen en personen die in collectieve schuldenregeling zitten betalen slechts 3,75 euro/uur.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Thuisdiensten

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail