Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Vanaf 15 januari 2024 kan er ook voor een kind, jonger dan 12 jaar, een elektronische verblijfskaart worden aangevraagd. Dit is niet verplicht.
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de dienst burgerzaken.

Hoe aanvragen

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf

Je kan de elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij je gemeentebestuur.

Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin - en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen.

Kostprijs

 • 24 euro - gewone procedure
 • 121 euro - dringende procedure (24u)

Jonger dan 12 jaar:

 • A-kaart (beperkt verblijf): 10.70 euro gewone procedure - 116.40 spoed
 • B-kaart (onbeperkt verblijf): 10.70 euro gewone procedure - 116.40 spoed
 • K-kaart (gevestigde vreemdeling): 10.70 euro gewone procedure - 116.40 spoed
 • L-kaart (EU-langdurig ingezetene): 10.70 euro gewone procedure - 116.40 spoed
 • EU kaart: 7.70 euro gewone procedure - 105 euro spoed
 • EU+ kaart: 7.70 euro gewone procedure - 105 euro spoed
 • F-kaart: 7.70 euro gewone procedure - 105 euro spoed
 • F+ kaart: 7.70 euro gewone procedure - 105 euro spoed
 • M kaart (Brexit - duurzaam verblijf): 7.70 euro gewone procedure - 105 euro spoed

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart. Dit attest vraag je op bij de lokale politie (na afspraak).
 • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen. Er is een fotocabine aanwezig in het gemeentehuis.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
 • Elektronische vreemdelingenkaart