Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

  • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe aanvragen

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen op de dienst burgerzaken, en dit op afspraak. Breng zeker het formulier mee van het examencentrum dat bevestigt dat je geslaagd bent in het theorie-gedeelte. Wil je met 1 of 2 begeleider(s) oefenen, dan moeten deze gegevens ingevuld worden op het aanvraagformulier.

Kostprijs

25 euro

Afhandeling

Om je voorlopig rijbewijs te komen afhalen nadat je het hebt aangevraagd, dien je geen afspraak te maken. De loketmedewerker zal bij aanvraag doorgeven wanneer het zal klaarliggen aan het onthaal. Je kan dan langskomen tijdens de openingsuren. Heb je al een voorlopig rijbewijs? Dan moet je dit inleveren bij afhaling van het nieuwe.

Wat meebrengen

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee dat je kreeg in de rijschool na het volgen van 20 lesuren praktijk, en het aanvraagformulier van je theorie-examen.

Kies je voor het voorlopig rijbewijs met begeleider(s): breng het ingevulde aanvraagformulier mee van je theorie-examen.

Is je voorlopig rijbewijs niet meer geldig?

Als de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs nog geen drie jaar verstreken is, kun je eenmalig een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

Let op: hier ben je verplicht om minimaal 6 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool en je theoretisch examen moet nog geldig zijn.

Vraag je een voorlopig rijbewijs aan dat geldig is voor 12 maanden, breng dan ook je vervallen voorlopig rijbewijs mee.

 

Meer info

Voor meer info check de website www.rijbewijzer.be

Voor meer info over het terugkommoment, check vlaanderen.be/terugkommoment

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
  • Voorlopig rijbewijs