Gewestplan

De gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren 70 voor het volledige Belgische grondgebied werden opgemaakt (48 in totaal). Het grondgebied van Tremelo valt binnen het gewestplan van Leuven (KB 07/04/1977).  
 
Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de percelen vast. Elk perceel heeft in het gewestplan een bestemming: woongebied, woonpark, agrarisch gebied, recreatiegebied, natuurgebied, etc. De bestemming bepaalt wat op een perceel kan en niet kan.
 
Het gewestplan ligt vast en kan niet meer gewijzigd worden. Nieuwe bestemmingen kunnen enkel worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een RUP heft op die plek dan de gewestplanbestemming op en vervangt ze door een nieuwe bestemming.
 
Je kan het gewestplan online raadplegen of je kan bij de bouwdienst informeren naar de juiste bestemming van een perceel.
 
Opgelet! De online versie is geen juridisch document: de grafische digitale versie van de gewestplannen kan dan ook in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele en analoge juridische documenten.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

  • Voorbeeld gewestplan