Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als een handicap jouw zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • jezelf verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • jezelf verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen.

Met het zorgbudget kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

Het is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een zorgbudget krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

 • de leeftijd
 • de nationaliteit
 • de woonplaats
 • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt)
 • de mate van zelfredzaamheid.

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag doen bij het infoloket van het OCMW of bij je mutualiteit. 

Als je jezelf niet kan verplaatsen, mag iemand anders in jouw plaats de aanvraag indienen.

De persoon die in jouw plaats gaat, moet meerderjarig zijn (minimum 18 jaar) en de volgende documenten bij zich hebben:

 • jouw en zijn identiteitskaart
 • een door jou gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in jouw plaats een aanvraag in te dienen.

De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Niet iedereen wordt echter opgeroepen voor een medisch onderzoek. Soms wordt een beslissing genomen op basis van de stukken die je aanlevert.

Op basis van het medisch onderzoek wordt het maximumbedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Aan de hand van je gezinssituatie en het inkomen van je gezin, beslist men vervolgens of je recht hebt op het zorgbudget, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Enkel personen met een bescheiden inkomen kunnen dit krijgen.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Vandaag gesloten
 • Senioren