PFAS-risicolocatie: Grote Bollostraat 46, site OKay

Bij een grote industriële brand bij een autobandenbedrijf, gelegen in de Grote Bollostraat 46, werd in het verleden PFAS-houdend blusschuim gebruikt. In het kader van de nieuwe inzichten rond de problematiek van PFAS worden alle sites waar ooit mogelijke verontreiniging is opgetreden onderzocht. 

Resultaten van het bodemonderzoek

Update 5 april 2022

De Vlaamse overheid lanceert de website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Op deze website worden alle sites waar mogelijke verontreiniging is opgelijst, samen met de voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde no regret-maatregelen. De site Grote Bollostraat is hierin opgenomen als gele zone; een site waar mogelijke PFAS-verontreiniging aanwezig is. Inwoners in een straal van 100 meter rond deze zone worden aangeschreven om deze no regret-maatregelen toe te passen, uit voorzorg in afwachting van verder onderzoek.

Update 29 juni 2022

Op het betreffende terrein werd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) van de Vlaamse overheid om voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde no regret-maatregelen, toe te passen in een ruime perimeter van 500 meter rond de locatie.

Bijkomende onderzoeken in de ruime omgeving en op de risicolocatie zelf moeten de situatie beter in kaart brengen. Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Er zal verder onderzoek worden uitgevoerd via een beschrijvend bodemonderzoek. Hiervoor wordt door OVAM een bodemsaneringsdeskundige aangesteld.

Update 1 maart 2023

In afwachting van het beschrijvend bodemonderzoek door OVAM heeft de gemeente proactief bijkomend onderzoek gevoerd naar de afperking. Hierbij werden staalnames uitgevoerd op de rand van het perceel. Uit deze staalnames blijkt dat er verspreiding is opgetreden tot voorbij de perceelsgrenzen.

In dat kader hebben wij de omwonenden binnen een perimeter van 500m opnieuw aangeschreven met een herhaling van de no regret-maatregelen. Het beschrijvend bodemonderzoek door OVAM dient verder afgewacht te worden om een eventuele aanpassing van de no regret-maatregelen in te voeren.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Grote Bollostraat 46, site OKay