Gemeentelijke premie onroerend erfgoed

Het reglement onroerend erfgoed moedigt (preventief) onderhoud ter voorkoming van verval van waardevolle gebouwen aan.

Voor wie

Eigenaars van bouwkundig waardevol erfgoed worden financieel ondersteund in het onderhouden van het onroerend erfgoed. Het betreft de terugbetaling van het lidgeld Monumentenwacht, inspectiekosten en kleine herstellingen aan niet-beschermde waardevolle gebouwen opgenomen in de gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed.

Voorwaarden

De voorwaarden staan vermeld in het reglement onroerend erfgoed (zie bijlagen).

Hoe aanvragen

De aanvragen worden uiterlijk 1 jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum) ingediend.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Overheidsopdrachten

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 37
fax
016 53 49 03
e-mail