Hemelwater (regenwaterput en infiltratie)

Het principe van een hemelwaterput of regenwaterput is eenvoudig. Het regenwater van het dak wordt opgevangen in de hemelwaterput. Het water dat naar de put geleid wordt, moet eerst worden gefilterd en een pomp verdeelt het water uit de regenwaterput via een tweede circuit in het huis. Dit water kan dan gebruikt worden voor het spoelen van het toilet, het sproeien van de tuin, het wassen van de auto enz.
Je kan het opgevangen en gefilterde hemelwater dan gebruiken om:

 • toiletten door te spoelen
 • kleren te wassen
 • woning of auto schoon te maken
 • tuin te sproeien

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwasmachine wordt het gebruik van regenwater afgeraden.

Bij nieuwbouw, herbouw en verbouwing is het afkoppelen van hemelwater en afvalwater verplicht. Maar waar moet je daarna met je hemelwater naartoe? In de wetgeving staat een duidelijke volgorde voor de behandeling van hemelwater:

Stap 1: hergebruik >> Stap 2: infiltratie op eigen terrein >> Stap 3: buffering op eigen terrein >> Stap 4: aansluiting op straat
 
Hemelwaterput verplicht?

Bij bouwaanvragen voor nieuwbouw, herbouw en verbouwing (ingediend vanaf 1 januari 2014) gelden in Tremelo de volgende regels.

 • Eengezinswoningen: bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn. Ook bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning waar nog geen hemelwaterput is, is in Tremelo de installatie van een regenwaterput verplicht.
 • Andere gebouwen: bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.
 • Als het gebouw volledig is gedekt door een groendak, moet er geen regenwaterput geplaatst worden. In geval van een gedeeltelijk groendak moeten de delen met groendak niet aangesloten worden op de regenwaterput en moeten die delen niet meegeteld voor de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.

Infiltratievoorziening verplicht?

 • Overtollig hemelwater in de grond laten sijpelen of een infiltratievoorziening is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m².
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
 • De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening, zoals verplicht volgens de ‘Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater’.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

 • Hemelwater