GAS 5: wetgeving beperkte snelheidsovertredingen

Snelheidsovertredingen in Vlaanderen konden tot voor kort enkel door de politie vastgesteld worden. Alle boetes werden via de strafrechtelijke weg opgelegd. Sinds  1 februari 2021 kregen Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid om bestuurders ook met een GAS-boete (een gemeentelijke administratieve sanctie) te beboeten voor kleine snelheidsovertredingen op plaatsen waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/uur is. Die regelgeving wordt GAS 5 genoemd. In werkelijkheid gaat het over artikel 29quater dat toegevoegd werd aan de Wegverkeerswet van 16 maart 1968.

Snelheidsovertredingen kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden wanneer ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de snelheidsovertreding is begaan op een plaats waar een snelheidsbeperking van 30km/u of 50km/u van toepassing is;
  • de toegelaten snelheid mag maximaal met 20 km/u overschreden zijn (na correctie met de tolerantiemarge van 6 km/u);
  • de overtreding werd vastgesteld met een automatisch werkend toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door het lokale bestuur;
  • de overtreding werd begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon;
  • de snelheidsovertreding mag niet gepaard gaan met een andere overtreding zoals door het rood rijden of rijden zonder rijbewijs.

Als niet aan elk van deze voorwaarden voldaan is, wordt de snelheidsovertreding niet met een GAS-boete gesanctioneerd, maar met een strafrechtelijke boete.

Naar aanleiding van GAS 5 keurde de gemeenteraden van Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo in november 2022 gelijktijdig een bijzondere politieverordening goed die stelt dat kleine snelheidsovertredingen voortaan via een GAS-boete kunnen bestraft worden. Deze politieverordening treedt in Tremelo in werking op 4 april 2023.

Vanaf die datum worden beperkte verkeersovertredingen op plaatsen waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/uur is beboet via een GAS-boete, zowel met snelheidscamera’s als met trajectcontroles. 

Veelgestelde vragen over GAS 5

Wie controleert de beperkte snelheidsovertredingen en stuurt de boetes op?

De gemeente Tremelo werkt samen met de lokale politie en met de  sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant voor de verwerking van de beperkte snelheidsovertredingen. Daarom krijg je een brief met een geldboete van de provincie Vlaams-Brabant. De verdere opvolging gebeurt door de financiële dienst van de gemeente.

Hoe wordt het bedrag bepaald van een GAS-boete voor beperkte snelheidsovertredingen?

De bedragen van de boetes zijn wettelijk vastgelegd in de Wegverkeerswet en zijn dezelfde als de strafrechtelijke boetes.

Boetebedragen in bebouwde kom, zones 30 en schoolomgevingen, zoals van toepassing bij onze trajectcontroles:   Boetebedragen op andere plaatsen waar gehandhaafd wordt door onze lokale politie met een mobiele flitscamera:
Bedrag Gemeten snelheid in zone 30 Gemeten snelheid in zone 50
€ 53 37 - 46 km/u 57 - 66 km/u
€ 64 47 km/u 67 km/u
€ 75 48 km/u 68 km/u
€ 86 49 km/u 69 km/u
€ 97 50 km/u 70 km/u
€ 108 51 km/u 71 km/u
€ 119 52 km/u 72 km/u
€ 130 53 km/u 73 km/u
€ 141 54 km/u 74 km/u
€ 152 55 km/u 75 km/u
€ 163 56 km/u 76 km/u
 
Bedrag Gemeten
snelheid in
zone 30
Gemeten
snelheid i
n
zone 50
€ 53 37 - 46 km/u 57 - 66 km/u
€ 59 47 km/u 67 km/u
€ 65 48 km/u 68 km/u
€ 71 49 km/u 69 km/u
€ 77 50 km/u 70 km/u
€ 83 51 km/u 71 km/u
€ 89 52 km/u 72 km/u
€ 95 53 km/u 73 km/u
€ 101 54 km/u 74 km/u
€ 107 55 km/u 75 km/u
€ 113 56 km/u 76 km/u

Ik ben niet akkoord met de boete die ik kreeg. Waar kan ik terecht?

Begin je een beperkte snelheidsovertreding en ontving je een GAS-boete, dan krijg je een brief van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant met de informatie over de overtreding en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Ben je niet akkoord, was je niet de bestuurder van het voertuig of heb je een andere opmerking, dan kan je via deze pagina op de website van de provincie Vlaams-Brabant een verweer indienen of aangeven wie de bestuurder was. Daar vind je ook antwoorden op heel wat veelgestelde vragen over de betaling.

Kan je geen online verweerformulier invullen, contacteer de provincie dan op het nummer 016/26.71.48 (elke werkdag van 8:30 uur tot 17.00 uur) en vraag een papieren formulier aan.

Ik heb verweer ingediend, want ik was niet de bestuurder.  Moet ik de boete nu al betalen?

Nee, wacht het verweer af.  Is je verweer aanvaard, dan wordt je oude boete vernietigd en krijgt de bestuurder een nieuwe boete toegestuurd met een andere gestructureerd mededeling om te betalen.

Ik heb dubbel betaald.  Wat moet ik nu doen om mijn geld terug te krijgen?

Even geduld, betalingen die de financiële dienst niet kan toewijzen worden binnen de 3 werkdagen teruggestort.

Ik heb betaald maar zonder OGM (gestructureerde mededeling).  Wat nu?

Even geduld, betalingen die de financiële dienst niet kan toewijzen worden binnen de 3 werkdagen teruggestort.

Ik ontving een aanmaning, maar ik ben zeker dat ik betaald heb.  Moet ik mij zorgen maken?

Nee, waarschijnlijk heeft uw betaling en de aanmaning mekaar gekruist. Bij twijfel kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit. 

Ik kan mijn boete(s) niet in een keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan aanvragen? 

Dat kan, op https://www.tremelo.be/eloketdetail/420/aanvraag-afbetalingsplan  kan je een afbetalingsplan aanvragen.  Na je aanvraag krijg je dit plan via de post toegestuurd. Je bezorgt ons een getekend exemplaar terug en betaalt de boete(s) in stukjes.

Ik kreeg een brief van gerechtsdeurwaarder FLEX i.v.m. een onbetaalde boete. Ik heb snel nog betaald aan de gemeente om de kosten te kunnen uitsparen. Wat nu?

Bezorg uw betalingsbewijs aan gerechtsdeurwaarder FLEX, zo weet hij dat hij geen verdere stappen en extra kosten meer moet maken.  Hij zal u dan wel laten weten of er nog kosten zijn die je aan hem moet betalen.

Is naar aanleiding van het vernietigingsbesluit mijn boete nog rechtsgeldig?

De snelheidsovertredingen werden correct vastgesteld, op basis van geijkte apparatuur. Indien er daarbij sprake was van strafrechtelijke overtredingen, werd daarvan proces-verbaal opgemaakt. De verdere opvolging gebeurde door de daartoe bevoegde diensten. 

Ook aan het GAS 5 reglement voor beperkte snelheidsovertredingen valt niet te tornen; dit is rechtsgeldig vastgesteld door de gemeenteraad en werd correct toegepast.

Bovendien is de verkeerswet hier van kracht. Die bepaalt dat een boete na dertig dagen definitief is, zelfs als het collegebesluit werd vernietigd. De politierechtbank is bevoegd voor het beroep tegen een GAS-boete. Beroep kan ingediend worden door een verzoekschrift neer te leggen bij de politierechtbank te Leuven binnen de termijn van één maand vanaf de datum van de kennisgeving van de geldboete en het PV, dan wel van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar over het verweer.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten