Opvang voor en na school bij Pimpernel

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Kinderclub Pimpernel organiseert buitenschoolse kinderopvang op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije en schoolvakantiedagen.

Voorwaarden

Zodra het kinddossier bij Pimpernel volledig is en je de login gegevens hebt ontvangen van ons online registratieprogramma i-School kan de opvang aanvatten.

Voor- en naschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag reserveer je online via i-School.

Kinderclub Pimpernel hanteert een jokersysteem dat je terug vindt in het huishoudelijk reglement.

Vanaf 7 uur kan je je kind naar zijn/haar BKO-locatie brengen. Pimpernel sluit om 19 uur. Vanaf de vierde keer dat je tijdens een schooljaar je kind na 19 uur ophaalt, wordt een boete aangerekend van 8 euro.

Kindjes die voor 7.45 uur bij Pimpernel toekomen, kunnen hun ontbijt bij ons opeten als ze dat wensen. Na 7.45 uur wordt het hiervoor te druk.

Kostprijs

Kinderopvang bij Pimpernel kost voor

  • voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen half uur
  • woensdagnamiddag: 1 euro per begonnen half uur met maximum van 12 euro
  • vakantieopvang of opvang tijdens schoolvrije dagen: 
    - 12 euro voor een ganse dag
    - 7 euro voor opvang die minder dan 6 uur duurt
    - 4 euro voor opvang die minder dan 3 uur duurt

Kinderen van eenzelfde gezin betalen bij gelijktijdige opvang 25 % vermindering

De kostprijs van externe programma's zoals zwemmen komt bij op de maandelijkse factuur, met uitzondering van de activiteiten van de dienst vrije tijd.

Na goedkeuring van de aanvraag van de ouders kan het college van burgemeester en schepenen een sociaal tarief toekennen als de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft.

Het retributiereglement bepaalt de maximum inkomensgrens om recht te hebben op een sociaal tarief. Ouders die sociaal tarief toegekend krijgen, betalen 50 % minder voor kinderopvang.

Het sociaal tarief kan gecombineerd worden met de 25 % vermindering voor gelijktijdige opvang van meerdere kinderen van een gezin.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (administratie)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 25 28 31
fax
016 53 38 56
e-mail
Vandaag open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
Morgen open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Baal)

adres
Baalsebaan 2333128 Baal
tel.
016 25 16 09
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Bonten Os)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 52 54 81
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
  • Pimpernel