naar top
Gemeente Tremelo

Opvang tijdens schoolvrije en vakantiedagen bij Pimpernel

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Kinderclub Pimpernel organiseert buitenschoolse kinderopvang op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije en schoolvakantiedagen.

Onze BKO-locaties Baalsebaan en Veldonkstraat zijn gesloten op woensdagnamiddag en op schoolvrije en vakantiedagen. Alle kinderen verblijven dan in BKO-locatie Bonten Os, Nobelstraat. Deze locatie is op schoolvrije en vakantiedagen open van 7 tot 19 uur.

Kinderopvang bij Pimpernel tijdens schoolvrije en vakantiedagen moet je reserveren.

Voor wie

Alleen kinderen die een dossier hebben bij Pimpernel kunnen gebruik maken van kinderopvang tijdens de schoolvrije en vakantiedagen.

De lagere schoolkinderen verblijven tijdens de zomervakantie bij speelpleinwerking Holder-de-Bolder. De dienst vrije tijd organiseert de speelpleinwerking vanaf de tweede week van juli tot en met de zevende week van de grote vakantie in de Vrije Basisschool Tremelo, Astridstraat 2.

Voorwaarden

Corona-update vakantieopvang 2020 

Speelplezier voor de kinderen staat voorop. Om de opvang veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, treffen we de nodige voorbereidingen. We volgen daarbij nauwgezet de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Onze begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met volwassenen.
 • De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.
 • Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.
 • We vormen wekelijks contactbubbels van maximum 50 kinderen en begeleiders. Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.
 • We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. Alle ouders zullen dan worden geïnformeerd. Je krijgt dan meteen ook te horen wat je te doen staat.

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?

 • Je draagt een mondmasker wanneer je je je kind komt brengen of ophalen en wacht aan de bko-locatie of aan het onthaal van de speelpleinwerking.
 • Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen.
 • Het is geen probleem wanneer je de buitenschoolse opvang of de speelpleinwerking combineert met de opvang binnen je verruimde contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).
 • Je mag je kind voor enkele dagen of weken inschrijven. Inschrijven voor een volledige week is niet verplicht.
 • Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar het sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang in dezelfde week. Per week kan je wel wisselen van type activiteit.
 • Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis.
 • Als je kind op de opvang of bij de speelpleinwerking ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.

Hoe aanvragen

Reserveren voor schoolvrije en vakantiedagen kan alleen via het online registratiesysteem i-School en voor de uiterste inschrijvingsdatum. De reservatie kan alleen online zonder kosten geannuleerd worden tot de uiterste inschrijvingsdatum. Annulaties die ons via een ander kanaal bereiken, zijn ongeldig.

Als je kind ziek is,  moet je Pimpernel diezelfde morgen verwittigen en bezorg je ons binnen de drie dagen een doktersattest. In dit geval is de annulering kosteloos.

Kinderclub Pimpernel hanteert een jokersysteem dat je terug vindt in het huishoudelijk reglement.

Kostprijs

De ouderbijdrage tijdens schoolvrije en vakantiedagen is

 • 12 euro voor de ganse dag (meer dan 6 uur)
 • 7 euro voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur)
 • 4 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur

Als het schepencollege je het sociaal tarief heeft toegekend, wordt 50 % van de ouderbijdrage afgetrokken.

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, wordt een vermindering van de ouderbijdrage toegekend van 25 %

Sociaal tarief en gelijktijdige opvang kunnen gecombineerd worden.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (administratie)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 25 28 31
fax
016 53 38 56
e-mail

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Baal)

adres
Baalsebaan 2333128 Baal
tel.
016 25 16 09
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Bonten Os)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 52 54 81
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Tremelo)

adres
Veldonkstraat 443120 Tremelo
tel.
016 25 76 25
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
 • Pimpernel