Opvang tijdens schoolvrije en vakantiedagen bij Pimpernel

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Kinderclub Pimpernel organiseert buitenschoolse kinderopvang op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije en schoolvakantiedagen.

Onze BKO-locaties Baalsebaan en Veldonkstraat zijn gesloten op woensdagnamiddag en op schoolvrije en vakantiedagen. Alle kinderen verblijven dan in BKO-locatie Bonten Os, Nobelstraat. Deze locatie is op schoolvrije en vakantiedagen open van 7 tot 19 uur.

Kinderopvang bij Pimpernel tijdens schoolvrije en vakantiedagen moet je reserveren.

Voor wie

Alleen kinderen die een dossier hebben bij Pimpernel kunnen gebruik maken van kinderopvang tijdens de schoolvrije en vakantiedagen.

De lagere schoolkinderen verblijven tijdens de zomervakantie bij speelpleinwerking Holder-de-Bolder. De dienst vrije tijd organiseert de speelpleinwerking vanaf de tweede week van juli tot en met de zevende week van de grote vakantie in de Vrije Basisschool Tremelo, Astridstraat 2.

Voorwaarden

Reserveren voor schoolvrije en vakantiedagen kan alleen via het online registratiesysteem i-School en voor de uiterste inschrijvingsdatum. De reservatie kan alleen online zonder kosten geannuleerd worden tot de uiterste inschrijvingsdatum. Annulaties die ons via een ander kanaal bereiken, zijn ongeldig.

Als je kind ziek is,  moet je Pimpernel diezelfde morgen verwittigen en bezorg je ons een doktersattest. In dit geval is de annulering kosteloos.

Als je kind ondanks je reservatie niet opdaagt, worden de opvangkosten van de ingeschreven dagen aangerekend, met daarbovenop 5 euro aan annuleringskosten, per dag en per kind.

Kostprijs

De ouderbijdrage tijdens schoolvrije en vakantiedagen is

  • 12 euro voor de ganse dag (meer dan 6 uur)
  • 7 euro voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur)
  • 4 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur

Als het schepencollege je het sociaal tarief heeft toegekend, wordt 50 % van de ouderbijdrage afgetrokken.

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, wordt een vermindering van de ouderbijdrage toegekend van 25 %

Sociaal tarief en gelijktijdige opvang kunnen gecombineerd worden.

Meer info

Hieronder vind je een overzicht van de schoolvrije en vakantiedagen tijdens het laatste trimester van het schooljaar 2015-2016:

woensdag 2 maart        Vrije Basisschool Tremelo - wijkschool  Ninde vrije dag
maandag 7 maart St. Annaschool - wijkschool Bonten Os vrije dag
maandag 14 maart Damiaanschool vrije dag
maandag 28 maart
t.e.m. vrijdag 8 april
alle scholen paasvakantie
woensdag 4 mei De Cocon
Vrije Basisschool - wijkschool Ninde
St. Annaschool
vrije dag
donderdag 5 mei alle scholen hemelvaartsdag
vrijdag 6 mei alle scholen brugdag
maandag 16 mei alle scholen pinkstermaandag
dinsdag 17 mei Basisschool De Cocon vrije dag
woensdag 18 mei Basisschool De Cocon vrije dag
woensdag 25 mei Vrije Basisschool - wijkschool Ninde pedagogische studiedag
donderdag 30 juni alle scholen laatste schooldag halve dag

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (administratie)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 25 28 31
fax
016 53 38 56
e-mail
Vandaag open van 08.30 - 12.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Baal)

adres
Baalsebaan 2333128 Baal
tel.
016 25 16 09
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 15.00 - 19.00 uur
Morgen gesloten

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Bonten Os)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 52 54 81
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 15.00 - 19.00 uur
Morgen gesloten

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Tremelo)

adres
Veldonkstraat 443120 Tremelo
tel.
016 25 76 25
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 15.00 - 19.00 uur
Morgen gesloten
  • Pimpernel