Tenlasteneming van een niet-Belg

Alvorens het Schengengebied te mogen binnenkomen moet een al of niet visumplichtige vreemdeling die onderdaan is van een derde land bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugkeer naar het land van herkomst.

Als de vreemdeling niet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt, kan hij een beroep doen op een garant en het bewijs dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt leveren door overlegging van een verbintenis tot tenlasteneming.

De tenlasteneming is echter alleen dan een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen als zij is gelegaliseerd, ontvankelijk verklaard en aanvaard.

Voor wie

De verbintenis tot tenlasteneming kan worden aangegaan door een natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt en de Belgische nationaliteit heeft of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder een verbintenis tot tenlasteneming kan worden aangegaan staan vermeld in de informatiebrochure voor de garanten, klik hier voor de voorwaarden.

Hoe aanvragen

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in en laat zijn handtekening legaliseren.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • gegevens van de niet-Belg

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail