Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit steenfractie. Dat zijn resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek. De overige 10 % bestaat uit een restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk, ...

  • Selectief slopen en sorteren aan de bron

De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval. Dat is maar liefst 3 keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval. Het is daarom heel belangrijk dat je zo weinig mogelijk bouw- en sloopafval naar een stortplaats afvoert.

De belangrijkste fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, kan nl. gebroken worden. Deze gebroken steenfractie kan dan bijvoorbeeld hergebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton. De voorwaarde is echter wel dat deze steenfractie niet vervuild is. Om zo goed mogelijk te kunnen recycleren, is het m.a.w. heel belangrijk om selectief te slopen en te sorteren aan de bron. Hierbij scheid je de verontreinigde materialen van de herbruikbare en wordt de totale afvalberg minder groot. Het is overigens ook een stuk goedkoper om de aparte fracties aan te bieden op het containerpark dan om voor het totale aandeel de prijs voor bouw- en sloopafval te betalen (gemengd afval).

  • Hoe selectief slopen?

Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Ook de niet gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout, kunststoffen, ... zamel je beter afzonderlijk in. Hierdoor ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Omdat deze stromen niet eerst moeten worden gesorteerd voordat ze gerecycled worden, leveren de inspanningen om selectief te slopen een financieel voordeel op.

  • Wanneer selectief slopen?

Uiteraard kan je bij elke verbouwing je best doen om een zo afvalvriendelijk mogelijke oplossing te zoeken, zoals het hergebruiken van materialen en het sorteren van afval. Wanneer het over grote verbouwingswerken gaat waarbij een bouwvergunning nodig is, biedt het selectieve slopen in ieder geval een duidelijke meerwaarde. Wanneer je de grote hoeveelheid steenpuin die bij dergelijke werken vrijkomt apart sorteert als zuivere steenfractie, dan zal je snel merken dat een container zuiver steenpuin een stuk minder kost dan een container gemengd afval. De verwerkingskost ligt immers veel lager. Niet alleen het milieu vaart er dus wel bij als je sorteert aan de bron, maar ook jij kan zo een behoorlijk budget uitsparen dat vast en zeker goed van pas komt voor andere verbouwingswerken.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Selectief slopen