Kapmachtiging

De bescherming van bossen is geregeld in het Bosdecreet. Elke burger of openbaar bestuur, die kapwerken wil uitvoeren in een bos, dient na te gaan of hij over een kapmachtiging in het kader van het Bosdecreet moet  beschikken.

Wanneer de kapping van bepaalde bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig (ook in een privébos). Kappingen die expliciet opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig. Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.

Onder een bos vallen volgende beplantingen:

  • oppervlakten met bomen met of zonder struiken
  • beplantingen op grote plantafstand van minimaal 3 rijen
  • gemengde beplantingen breder dan 10 meter, inclusief kapvlakten, open ruimten, boswegen en recreatieve zones behorende tot het bosbedrijf
  • populierenbestanden

Dat wil echter niet zeggen dat alle bomen daarmee gekapt mogen worden. Vaak staat in de vergunning nog aangeduid welke bomen dienen behouden te blijven en/of heraangeplant.

Dit klinkt tegenstrijdig, maar is eenvoudig uit te leggen.

De bomen die blijven staan, maken geen deel uit van een bos en kunnen hun functie in bosverband niet meer vervullen. Een bos heeft een boseigen fauna en flora, die verloren gaat. Vandaar de term ‘ontbossing’ en een boscompensatie.

De overblijvende bomen zullen geen deel meer uitmaken van een bos, maar van een tuin.

Voor het vellen van individuele bomen of het volledig kappen van een perceel bos (ontbossen) om aan deze oppervlakte een andere bestemming te geven (bv. bouwen van een woning op een bebost bouwperceel) is een stedenbouwkundige vergunning (d.i. een  kapvergunning) vereist.

Voor het rooien van houtkanten, knotbomen en bomenrijen in landbouw- en natuurgebieden is een natuurvergunning vereist, ongeacht de stamomtrek van de aanwezige beplanting. Voor meer informatie hierover, wend je tot de milieudienst. 

Hoe aanvragen

Om een  kapmachtiging te bekomen, neem contact op met de milieudienst.

Meer info

Meer info over het bosdecreet vind je terug op de website van Natuur en Bos.

Meer info over een kapmachtiging in een privébos

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • _