Muziek in open lucht, buurt- en tuinfeesten

Wanneer je ter gelegenheid van een tuinfeest, buurtfeest, ... gebruik wil maken van geluidsversterkende muziek in open lucht, dien je hiervoor toestemming te vragen aan de burgemeester.

Hoe aanvragen

Je kan de aanvraag via het e-loket (zie link onderaan) of per brief indienen aan de burgemeester, Gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo met vermelding van je naam en adres. Tevens dien je ook de datum, de locatie, de aard van de activiteit (tuinfeest, buurtfeest, tent, ...) en het voorziene begin- en einduur te vermelden.

De aanvraag dient 1 maand voor het evenement ingestuurd te worden.

Regelgeving

Informatie over geluidsnormen en -hinder:

  • Als het evenement plaatsvindt in een 'ingedeelde inrichting' dan bepaalt de milieuvergunning de geluidsnorm. De normen zijn afhankelijk van de geluidsisolatie en de ligging van de inrichting (vb. In een industriezone mag je meer lawaai maken dan in een woongebied). Ook het tijdstip speelt een rol: overdag mag je meer lawaai produceren dan 's avonds of 's nachts (na 22u00).
  • In 'niet-ingedeelde inrichtingen' (alle evenementen in een zaal zonder milieuvergunning, in een tent of in openlucht) gelden er andere regels.

Ook belangrijk: 

  • de nachtrust moet steeds gerespecteerd worden tussen 22 uur en 7 uur
  • de zondagrust moet steeds gerespecteerd worden.

Meer info

De meest recente informatie over geluidshinder vind je op de website van fuifpunt.be.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
Morgen gesloten
  • Muziek in open lucht