Trage wegen

Tremelo telt heel wat kleine wegen die gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Deze ‘trage wegen’ hebben vaak een lange geschiedenis. Een soort ‘trage wegen’ zijn de buurt- en voetwegen, opgenomen in de Atlas der buurtwegen.

Met het project rond ‘trage wegen’ wil de gemeente oude, soms vergeten voetwegen herwaarderen. Zo zet de gemeente ploegen van IGO in om een aantal wegen weer vrij te maken door overwoekerende struiken te snoeien, paden te maaien en bruggetjes te bouwen.

Er werden een aantal nieuwe maatregelen genomen om het netwerk aan buurt- en voetwegen beter zichtbaar te maken in het landschap.

  • Bebording voet- en buurtwegen:
    Met de steun van de provincie werden aan de officiële buurt- en voetwegen gele borden geplaatst met hun nummer en oude benaming. Deze zijn terug te vinden in de atlas van de buurtwegen welke dateert van 1841.

  • Doorlopende straten:
    Hoe heet een straat die voor wagens doodloopt op het einde, maar niet voor voetgangers en fietsers? Voor automobilisten is het duidelijk, als een verkeersbord een ‘doodlopende’ straat aanduidt, dan rij je daar enkel in als je ter plekke moet zijn. Dikwijls loopt er op het einde van een doodlopende straat toch een padje waar je als fietser of voetganger wél gebruik kan van maken. Voor de straten waar dit het geval is, werden deze borden voorzien van speciale ‘doorlopende straten’-stickers.

Meer info

Een plan van de Trage Wegen van Tremelo bevindt zich op de achterzijde van het stratenplan van de gemeente. Indien je dit stratenplan niet ontvangen hebt, kan je er één krijgen in het gemeentehuis.

Meer informatie vind je ook op www.tragewegen.be of op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Bron: Mobiel Vlaanderen