Burgemeestersconvenant

Het 'Burgemeestersconvenant' is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden zich engageren om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis willen de ondertekenaars van het Convenant de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten helpen behalen en overtreffen.

Minder CO2 uitstoten kan alleen maar als ook lokale besturen, organisaties en uiteraard alle inwoners daaraan meewerken. Zo wil de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal worden en heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen.

De gemeente Tremelo had op 26 september 2013 al het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement ondertekend, met een engagement om een volgehouden en ambitieus klimaatbeleid te voeren. In juni 2014 heeft de gemeenteraad beslist om het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te ondertekenen en de volgende doelstellingen te realiseren: 

  • de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente tegen 2020 met ten minste 20 % terug te dringen;
  • een CO2-nulmeting uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering van het actieplan moet dienen;
  • een actieplan (SEAP) in te dienen;
  • de nodige middelen in te zetten;
  • het maatschappelijke middenveld actief te betrekken bij het opstellen van het klimaatactieplan;
  • na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden.


Het gemeentebestuur heeft het toetredingsformulier van het Burgemeestersconvenant ondertekend tijdens het gezamenlijke ondertekeningsmoment van de gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant op 25 juni 2014. Het gemeentelijk klimaatactieplan werd door de gemeenteraad goed gekeurd op 26 november 2015.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • logo burgemeestersconvenant