naar top
Gemeente Tremelo

Inname openbaar domein

Het openbaar domein is van iedereen. Wanneer je als inwoner of aannemer iets op straat plaatst (op het voetpad, fietspad, parkeerstrook of rijbaan) dat hinderlijk of gevaarlijk zou kunnen zijn of omdat je een deel van de openbare weg wil reserveren (bijvoorbeeld parkeerstroken) moet je een signalisatievergunning of politieverordening  aanvragen. 


Signalisatievergunning:

  • bij inname openbaar domein door private bouwwerken
  • wegeniswerken
  • werken door nutsmaatschappijen

Deze wordt in de meeste gevallen aangevraagd door de aannemer die eveneens verantwoordelijk is voor het plaatsen van de signalisatie.

Let op: De signalisatievergunning wordt afgeleverd op voorwaarde dat er door het college van burgemeester en schepenen toestemming werd gegeven voor inname openbaar domein bij bouwwerken. Deze aanvraag moet uiterlijk twee weken voor de werkelijke inname gebeuren.


Politieverordening:

  • bij organisatie van markten, kermissen, koersen en evenementen waarbij een deel van het openbaar domein gebruikt zal worden
  • bij aanvraag parkeerverbod, bijvoorbeeld voor een verhuis, ...

Let op: Het college van burgemeester en schepenen moet de politieverordening goedkeuren. Deze moet ten laatste twee weken voor de werkelijke inname aangevraagd worden.

Afhandeling

Indien het een signalisatievergunning (bij bouwwerken) betreft, is de aannemer verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie.

Indien een politieverordening wordt afgeleverd, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, zal de technische uitvoeringsdienst van de gemeente de nodige signalisatie plaatsen.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • datum(s) dat je de vergunning nodig hebt (vergunningen zonder datum worden niet afgeleverd)
  • juiste gegevens over de inname openbaar domein (locatie, type activiteit, afmetingen en plaatsbeschrijving)

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Vergunningen openbaar domein

  • Signalisatie