Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde bedrijven

Voorlopige vaststelling RUP Zonevreemde bedrijven – Openbaar onderzoek

De gemeenteraad van Tremelo heeft in de zitting van 29 maart 2018 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ voorlopig vastgesteld.
Het ontwerp RUP Zonevreemde Bedrijven wordt van 20 april 2018 12u tot en met 19 juni 2018 12u onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Waarom een RUP Zonevreemde bedrijven?

In Tremelo zijn een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. Dit zijn bedrijven die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een bestemmingszone die niet voor bedrijvigheid bestemd is. Zo is een onderneming in agrarisch gebied zonevreemd, tenzij het natuurlijk een landbouwbedrijf is. Een zonevreemde ligging betekent weinig of geen ontwikkelingsmogelijkheden. In dit RUP werd onderzocht welke ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bedrijven verenigbaar zijn met de omgeving.
Het RUP Zonevreemde bedrijven legt ontwikkelingsmogelijkheden voor de volgende sites vast en is in overleg met deze Tremelose bedrijven opgemaakt:
• Benjo Interieur
• Claes Marcel en zonen
• Anwi
• Van Casteren
• Gebr. Van Vlasselaer
• Sels & Verstraeten

Openbaar onderzoek sluit op 19 juni 2018 om 12u af

Het RUP Zonevreemde bedrijven ligt ter inzage op het gemeentehuis van Tremelo (Bouwdienst) van 20 april 2018 om 12u tot en met 19 juni 2018 om 12u. Inzage is mogelijk tijdens de openingsuren. Je kan het ontwerp RUP ook hier raadplegen.

Wie bezwaren of opmerkingen heeft kan deze schriftelijk per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo, uiterlijk op 19 juni 2018 om 12u.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Bouwdienst