Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde recreatie - fase 1

  • Achtergrond

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde recreatie in de gemeente Tremelo kadert binnen de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat is goedgekeurd op 8 maart 2012 en verschenen in het Belgisch staatsblad op 11 april 2012.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie wordt opgemaakt om de historisch gegroeide zonevreemde recreatieve activiteiten meer rechtszekerheid te geven.

De eerste fase van het uitvoeringsplan wordt gebiedsgericht toegespitst op de kern van Baal en de onmiddellijke omgeving.

  • Doelstelling

Het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie - fase 1 heeft als doel de toekomst en juridische zekerheid te waarborgen van de organisatie van de recreatieve activiteiten op de Balenberg, de lokale voetbalclub KFC Baal en op Parkheide.

Belangrijk hierbij is dat naar een evenwicht wordt gezocht tussen de organisatie van toeristisch-recreatieve activiteiten op de sites en de aanwezige openruimtewaarden (natuur, landbouw, bos en landschap).

  • Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Na het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Recreatie - Fase 1 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant.

De gemeenteraad besliste, in zitting van 22 mei 2014, gevolg te geven aan de meeste bezwaarschriften die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Het resultaat van deze participatieve houding is een sterk aangepast definitief plan.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Omgeving

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20 (elke werkdag behalve woensdag, van 9u tot 12u)
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
  • Sven Nys Cycling Center Balenberg