Naamsverandering

Jouw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk jouw naam laten wijzigen. Je kan eventueel jouw naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden.

Hoe aanvragen

Je dient jouw aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure voor een familienaamsverandering duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook jouw identiteitspapieren te hernieuwen.

Om je voornaam te veranderen contacteer je de burgerlijke stand van

 • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.

 • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd. 

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Kostprijs

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 140 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 740 euro.

Een voornaamsverandering is kosteloos. Je dient wel een nieuwe eID en nieuw rijbewijs aan te vragen, en eventueel een nieuwe reispas. Deze identiteitsdocumenten zijn aan het gewone tarief verkrijgbaar. 

 

Wat meebrengen

Bij naamswijziging kan je volgende documenten verkrijgen bij de gemeentediensten:

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een uittreksel uit het strafregister

Deze zijn in te dienen bij de Dienst naamsverandering FOD Justitie, tesamen met een bewijs van betaling van het registratierecht zie FOD Financiën.

Bij voornaamswijziging:

Een uittreksel uit het strafregister en een afschrift van de geboorteakte worden door ons voorzien. Je dient bij het verzoek om voornaamswijziging enkel een document te ondertekenen.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail