Stedenbouwkundige inlichtingen

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie – ook wel vastgoedinformatie genoemd – te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Dit omvat o.a. overheidsplannen, vergunningen, beleid rond milieu, natuur, erfgoed, grond en panden, erfdienstbaarheden en heffingen. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren, als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

De inlichtingenfiche die wordt afgeleverd omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Om de (kandidaat) koper zo volledig mogelijk te informeren wordt dus best het volledige pakket stedenbouwkundige informatie aangevraagd. 
 
Stedenbouwkundige informatie is een momentopname en heeft louter een informatieve waarde. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

Hoe aanvragen

  • Als notaris kan je de aanvraag enkel doen via de IBOT-applicatie van je eNotariaat. 
  • Als vastgoedmakelaar dien je de aanvraag te doen via RealSmart of via het Vlaams vastgoedinformatieplatform
  • Als burger, een andere professionele aanvrager of overheidsinstantie dien je de aanvraag te doen via omgeving@tremelo.be met vermelding van een geldige capakey en adres. 

Kostprijs

75 euro per kadastraal perceel. 

Als aanvrager hoef je slechts eenmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen. Dit op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel een of meerdere gebouweenheden geregistreerd zijn.  

Meer info

Meer informatie over informatieverplichtingen bij verkopen van vastgoed kan je terugvinden op de website van Ruimte Vlaanderen 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact