Gemeentelijke informatiekanalen

Het gemeentebestuur van Tremelo stelt aan de verenigingen een aantal mogelijkheden ter beschikking om hun activiteiten aan te kondigen:

Het ter beschikking stellen van deze aankondigingsmogelijkheden houdt in dat het in de gemeente, zonder specifieke toelating, verboden is langs de openbare weg aankondigingspanelen of aanplakbrieven, van welke afmeting ook, aan te brengen. Verenigingen die op een andere manier promotie wensen te maken voor hun activiteit moeten dit schriftelijk aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen.

Gemeentelijke infoborden

De infoborden staan gratis ter beschikking van de gemeentelijke diensten, adviesraden en erkende verenigingen van Tremelo voor het aankondigen van activiteiten van culturele en sociaal-culturele aard, van jeugd, sport en algemeen nut.

De locaties van de borden zijn:

 1. Baalsebaan op de parking naast het OCMW - Sociaal Huis
 2. Veldonkstraat ter hoogte van Kalvennestraat
 3. Schrieksebaan tegenover het Vondelpark
 4. Felix Aertgeertsstraat ter hoogte van het Lindenhof

De afmeting van deze borden is 244 x 122 cm zijn met een dikte van maximum 15 mm.

De aankondigingsborden worden uitsluitend door de technische dienst van de gemeente Tremelo opgehangen maximum 2 weken vóór de activiteit. Na de activiteit worden de borden verwijderd door de technische dienst van de gemeente Tremelo. De borden dienen door de aanvrager afgeleverd en opgehaald te worden in de gemeentelijke werkplaats.


Informatie in gemeentelijke gebouwen

Binnen de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, dienst vrije tijd, bibliotheek en zwembad) bestaat de mogelijkheid om affiches of flyers aan te bieden:

 • gemeentelijke informatie (gemeentebestuur en -administratie, openbare diensten en onderwijsinstellingen)
 • informatie van de overheid
 • informatie over het lokale verenigingsleven

Commerciële informatie of informatie van politieke partijen is niet toegelaten.

Flyers en affiches worden door de communicatiedienst in de voorzien rekken geplaats en/of via de interne verzenddienst verspreid.


Gemeentelijke website

De gemeentelijke website bevat in eerste instantie informatie voor de burgers van Tremelo. Ook inwoners, handelaars en verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden informatie publiceren op de website.

 • verenigingengids
  Erkende verenigingen van Tremelo kunnen zichzelf bekend maken via de verenigingengids op de gemeentelijke website.

 • ondernemersgids
  Ondernemers van Tremelo kunnen een eigen bedrijfspagina aanmaken en beheren.

 • activiteitenkalender
  Alle publieke vrijetijdsactiviteiten die ingegeven zijn in de UIT-databank worden automatisch opgenomen in de activiteitenkalender op de gemeentelijke website.
  Activiteiten van politieke partijen in Tremelo kunnen ook via de activiteitenkalender worden aangekondigd, behalve in een sperperiode van 3 maanden voor verkiezingen.
  Volgende aankondigingen worden steeds uitgesloten:
  - frequent terugkerende competities, zoals voetbalwedstrijden, lessenreeksen (met uitzondering van de aanvangsdatum)
  - louter commerciële en private activiteiten
  - bovenlokale of nationale manifestaties, behalve indien zij mee georganiseerd worden door een Tremelose vereniging

Gemeentelijk informatiemagazine

Elke twee maanden brengt de gemeente Tremelo het gemeentelijk infoblad 'Info Tremelo' uit. Dit infoblad wordt gratis ter beschikking gesteld van alle inwoners van de gemeente Tremelo, via huis-aan-huisbedeling.

Alle publieke activiteiten die ingegeven zijn in de UiT-databank worden automatisch opgenomen in de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad. In het infoblad staat de uiterste invoerdatum voor verschijning in het volgend nummer vermeld.

De aankondiging bevat minimaal volgende informatie:
- Activiteit
- Datum
- Locatie
- Organisator

Activiteiten van politieke partijen in Tremelo kunnen ook via de activiteitenkalender worden aangekondigd, behalve in een sperperiode van 3 maanden voor verkiezingen.

Volgende aankondigingen worden steeds uitgesloten:
- frequent terugkerende competities, zoals voetbalwedstrijden, lessenreeksen (met uitzondering van de aanvangsdatum)
- louter commerciële en private activiteiten
- bovenlokale of nationale manifestaties, behalve indien zij mee georganiseerd worden door een Tremelose vereniging

 

Gemeentelijke lichtkrant

De gemeente Tremelo beschikt over één elektronische lichtkrant. Deze staat opgesteld op het Damiaanplein.

Alle publieke activiteiten die ingegeven zijn in de UiT-databank worden automatisch opgenomen op de lichtkrant.

De aankondiging bevat volgende informatie:
- Datum
- Activiteit
- Organisator

De berichten worden minimum één week en maximum twee weken voorafgaand aan de activiteit gepubliceerd.

Activiteiten van politieke partijen in Tremelo kunnen ook via de activiteitenkalender worden aangekondigd, behalve in een sperperiode van 3 maanden voor verkiezingen.
Volgende aankondigingen worden steeds uitgesloten:
- frequent terugkerende competities, zoals voetbalwedstrijden, lessenreeksen (met uitzondering van de aanvangsdatum)
- louter commerciële en private activiteiten
- bovenlokale of nationale manifestaties, behalve indien zij mee georganiseerd worden door een Tremelose vereniging

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail
 • Gemeentelijke lichtkrant