Melding met medewerking van architect

Is de medewerking van een architect verplicht om je melding samen te stellen, dan moet je de melding verplicht digitaal indienen.

 Beschrijving
Je volgt het normenboek OMV digitale meldingen met architect en je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Het normenboek voor de digitale dossiersamenstelling waarbij de medewerking van een architect verplicht is, bepaalt op welke manier je jouw dossier digitaal moet indienen. Het is raadzaam dit normenboek strikt te volgen.

De Vlaamse overheid biedt ondersteuning bij het indienen van de digitale bouwaanvraag: 015 45 45 91 of info@omgevingsloket.be  

Op het omgevingsloket staat ook een handig stappenplan met demo.

Het normenboek bepaalt op welke manier de plannen moeten opgemaakt worden.

Algemeen helpdesknummer van de Vlaamse Overheid: 1700

 

Benodigdheden
Je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Je maakt alle noodzakelijke documenten op volgens het normenboek OMV digitale meldingen met architect.

Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten ze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hierrond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

De laatste pagina van het normenboek geeft een overzicht welke dossierstukken verplicht zijn.

 Procedure
Je stelt je dossier digitaal samen.
Je laadt de plannen digitaal op.

Na het indienen van je dossier krijg je een factuur van de gemeente toegestuurd via email om de dossierkost te voldoen.  Op straffe van volledigheid dient het betalingsbewijs binnen de veertien dagen terug gestuurd te worden naar de gemeente.  Dit kan naar omgeving@tremelo.be

Regelgeving
De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact