Omgevingsvergunning aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen zonder medewerking van architect (algemeen)

Welke formulieren heb je nodig?

Hieronder vind je een checklist met de documenten die je opneemt in je aanvraagdossier. Deze informatie is gebaseerd op het normenboek OMV voor analoge aanvragen zonder architect.

Papierformaat: A4 of A3; enkelzijdige bedrukking, niet vouwen of nieten. Gelieve alles in tweevoud in te dienen.

- Aanvraagformulier

- Inplantingsplan/situeringsplan

- Tekeningen: Grondplan van de bestaande toestand, grondplan van de nieuwe toestand, snede van de bestaande toestand, snede van de nieuwe toestand, geveltekening van de bestaande toestand, geveltekening van de nieuwe toestand

- Minstens 3 kleurenfoto’s

- Indien nodig: terreinprofiel, constructieve tekeningen, tekeningen specifiek voor de brandweer, beschrijvende nota, legende, archeologienota, gegevens inzake beschermd onroerend erfgoed, mer-screeningsnota Vlaamse aanstiplijst hemelwater

Opmaak aanvraagdossier

Je wenst werken uit te voeren waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is.

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning/ stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning/exploitatievergunning. Aanvragen zonder architect omvatten ook de terreinaanlegwerken en de technische werken. Afhankelijk van het soort werk dat je wil uitvoeren, vul je het aanvraagformulier en de bijbehorende bijlages in.

Wij raden je aan om je aanvraag digitaal in te dienen. Je hoeft dan geen afzonderlijke bijlages toe te voegen en niets meer in meerdere exemplaren af te drukken. Bovendien kan je op het omgevingsloket 24/24 de stand van je dossier raadplegen.

Benodigdheden

DIGITALE WERKWIJZE

Je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Maak alle noodzakelijke documenten op volgens het normenboek OMV digitale aanvragen zonder architect.

Het normenboek legt vast op welke manier de bundel met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten deze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hierover zijn ook terug te vinden in het normenboek.

De laatste pagina van het normenboek geeft een overzicht welke dossierstukken verplicht zijn.

ANALOGE WERKWIJZE

Vul Formulier 1 in. Meestal moet je maar een beperkt aantal vragen van het formulier beantwoorden. De vragen die je niet moet beantwoorden, moet je ook niet afdrukken. Je vindt meer info in de toelichting bij het invullen van het aanvraagformulier.

Het Normenboek zonder architect legt vast op welke manier de bundel met tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend.

Basisvoorwaarden:

Papierformaat: A3 of A4, enkelzijdige bedrukking, niet vouwen of nieten

Dien per gebouw twee exemplaren van de tekeningen, het aanvraagformulier en de mogelijk verplichte en optionele stukken in.

Neem bij elk blad met een tekening een tabel op, zoals vermeld in het normenboek op pagina 4, en ondertekend door de aanvrager.

Indien een brandweeradvies verplicht is, is een extra plannenbundel noodzakelijk met specifieke vereisten, zoals opgenomen in het normenboek.

 

Betaling Dossiertaks

Na het indienen van het dossier krijgt u een email van de gemeente met daarin een factuur voor de betaling van de dossiertaks.  Op straffe van volledigheid dient u het betalingsbewijs terug te bezorgen aan de gemeente volgens de richtlijnen in de mail.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Omgeving

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20 (elke werkdag behalve woensdag, van 9u tot 12u)
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten