Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vergunningsplicht, meldingsplicht of vrijgesteld

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen?

Hieronder vindt u een link naar een duidelijke folder die een antwoord geeft op de meest courante vragen. 

OPGELET:  Wanneer uw woning gelegen is binnen een verkaveling of een ruimtelijk uitvoeringsplan dan dient u eerst hiermee rekening te houden!

Vergewis u ook steeds van de planologische bestemming van uw terrein.  Een aantal van de vrijgestelde of meldingsplichtige werken zijn dit niet binnen ruimtelijk kwetsbare gebieden (zoals natuurgebied).

 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact