naar top
Gemeente Tremelo

Omgevingsvergunning en melding van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten (de vroegere milieuvergunning en -melding)

Sinds 1 januari 2018 vervangt en verenigt de omgevingsvergunning de vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project, meer bepaald stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden, maar ook van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa).

Op deze pagina wordt enkel informatie gegeven over het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding voor de exploitatie van iioa. Voor informatie over stedenbouwkundige handelingen of gemengde aanvragen kan je terecht bij onze bouwdienst.

 

Waarvoor is een aanvraag of melding nodig?

Om te weten of je voor jouw activiteit een omgevingsvergunning of melding voor de exploitatie van iioa nodig hebt, kan je de indelingslijst van VLAREM raadplegen of een medewerker van de milieudienst contacteren.

 

Hoe een aanvraag of melding doen?

Elke aanvraag klasse I en II of melding klasse III moet digitaal gebeuren via het Omgevingsloket. Toch blijft het ook mogelijk een melding klasse III analoog (op papier) in te dienen bij de gemeente. Je zal dan gevraagd worden een afspraak te maken om met de hulp van een medewerker de melding digitaal in te voeren in het Omgevingsloket. Pas daarna zal je dossier kunnen behandeld worden.

Om een analoge melding op te stellen, kan je gebruik maken van het meldingsformulier onderaan, dat je kan downloaden samen met de addendumbibliotheek, die je zal helpen om de bijlagen voor te bereiden.

 

Hoeveel kost het?

De administratieve belasting voor aanvragen en meldingen kan je terugvinden in ons belastingreglement Omgevingsvergunning (zie link onderaan). Hou er rekening mee dat er een bijkomende kost verbonden is aan het digitaliseren van een analoge melding.

 

Voorbeeld

In de bijlagen onderaan kan je een leidraad vinden voor het indienen van een melding voor een bronbemaling. 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
  • Omgevingsvergunning en melding van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten