Omgevingsvergunning en melding van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten (de vroegere milieuvergunning en -melding)

Sinds 1 januari 2018 vervangt en verenigt de omgevingsvergunning de vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project, meer bepaald stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden, maar ook van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa).

Op deze pagina wordt enkel informatie gegeven over het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding voor de exploitatie van iioa. Voor informatie over stedenbouwkundige handelingen of gemengde aanvragen kan je terecht bij onze bouwdienst.

 

Waarvoor is een aanvraag of melding nodig?

Om te weten of je voor jouw activiteit een omgevingsvergunning of melding voor de exploitatie van iioa nodig hebt, kan je de indelingslijst van VLAREM raadplegen of een medewerker van de milieudienst contacteren.

 

Hoe een aanvraag of melding doen?

Elke aanvraag klasse I en II of melding klasse III moet digitaal gebeuren via het Omgevingsloket.

 

Hoeveel kost het?

De administratieve belasting voor aanvragen en meldingen kan je terugvinden in ons belastingreglement Omgevingsvergunning (zie link onderaan). Hou er rekening mee dat er een bijkomende kost verbonden is aan het digitaliseren van een analoge melding.

 

Voorbeeld

In de bijlagen onderaan kan je een leidraad vinden voor het indienen van een melding voor een bronbemaling en een gastank. 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
  • Omgevingsvergunning en melding van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten