Ruimtelijk Uitvoeringsplan Gemeenschapsvoorzieningen

 

Achtergrond

Het RUP ‘Gemeenschapsvoorzieningen’ moet een planologische oplossing bieden voor drie zonevreemd gelegen gemeenschapsvoorzieningen. Dit betreft enerzijds de opheffing van de zonevreemdheid van de bestaande vergunde bebouwing en anderzijds de uitwerking van de  bestemming en randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen op de percelen.

Participatiemomenten

Reeds in een vroeg stadium van het proces worden een aantal participatiemomenten georganiseerd om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Deze participatiemomenten hebben tot doel om geïnteresseerde burgers inzicht te verschaffen in de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de reikwijdte van het plan, de bijhorende effectbeoordelingen en het procesverloop. Deze worden beschreven in een startnota en een procesnota. 

Tweede participatieronde
van 5 februari tot en met 5 april 2018

Tijdens de participatieronde zijn de start- en procesnota’s terug te vinden op de gemeentelijke website en liggen ze ter inzage bij de bouwdienst in het gemeentehuis.

Opmerkingen kunnen via het online formulier of schriftelijk (tegen ontvangstbewijs) of via een aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de bouwdienst. Deze opmerkingen hebben echter niet de waarde van een bezwaarschrift. Bezwaren kunnen pas later in de procedure tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd worden.

Opgelet: De plannen en documenten zijn ongewijzigd. Eerder ingediende opmerkingen moeten dus niet opnieuw worden ingezonden. Deze adviezen en opmerkingen worden meegenomen in het verdere procesverloop.

Infomoment

Tijdens het infomoment van 22 februari 2018 in het gemeentehuis werden via infopanelen de belangrijkste aspecten van beide plannen in de kijker gezet. Het planteam was aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Het verslag vind je in de bijlagen.

 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Omgeving

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20 (elke werkdag behalve woensdag, van 9u tot 12u)
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
  • Siddartha